Fastighetssystem

Vi erbjuder en komplett lösning för dig som fastighetsägare. Med vår lösning har du möjlighet att skapa en mer effektiv och lönsam verksamhet. Med vår lösning kan du förvalta information och tillgodose dina behov av styrning och administration av relevant data.

I vår lösning finns följande funktioner:

 • Hyresadministration för lägenheter och lokaler.
 • Avtalshantering
 • Portaler för hyresgäster och kunder
 • Köhantering
 • Förvaltning
 • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
 • Fakturering och betalning
 • Lokalvårdshantering
 • Individuell energimätning
 • Benchmarking och nyckeltal
 • Ritningar
 • Dokument

I vår lösning är alla funktioner fullt integrerade med varandra men går även att använda separat.

Vill du veta mer?  Kontakta oss  >>