Lokalvårdshantering

Med vår lösning kan du enkelt registrera och uppdatera information om hur dina ytor ska städas. Detta med hjälp av grafiska modeller och/eller listor med information. Du kan även beräkna städtider, ta fram kalkylpriser, lägga scheman och hantera lokalvårdsavtal. Via en mobil app har du dessutom möjlighet att följa lokalvårdsarbete i realtid.​

Vår lösning kan kopplas till ditt ekonomisystem. Om vår lösning kopplas till ditt ekonomisystem kan du använda vår lösning till att fakturera lokalvårdstjänster och publicera information.

Vår lokalvårdslösning är en helhetslösning som täcker allt från försäljning till kvalitetsuppföljning:

 • Försäljning
  • Kalkylering
  • Förslag och avtal
 • Produktion
  • Städplanering
  • Schemaläggning
  • Avverkningsgrader
  • Städbeskrivningar
  • Avvikelserapportering
 • Debitering/fakturering
  • Fakturaunderlag
  • Avtalshantering
  • Prognoser
  • Integrering mot ekonomisystem
 • Management
  • Nyckeltal
  • Rapporter
  • Kvalitetsundersökningar
 • Publicering
  • Grafisk visualisering av data
  • Publicering av intern/extern information och rapporter.
 • Kvalitetsuppföljning
  • INSTA800
  • Dansk hygienstandard
  • Egendefinierade kontroller

I vår lösning är alla funktioner fullt integrerade med varandra men går även att använda separat.

Vill du veta mer?  Kontakta oss  >>