Ärendehanteringssystem för fastighet

​Få total överblick över alla ärenden i dina fastigheter med vårt ärendehanteringssystem. Du har möjlighet att konfigurera olika ärendetyper med allt från felanmälan till åtgärder för planerat underhåll, skötselåtgärder och tillsyn av olika delar av dina fastigheter och anläggningar.

Med stor flexibilitet gällande behörighetstilldelning och innehåll skräddarsyr du vilket innehåll som ska hanteras, hur det visas och hur det rapporteras för att på bästa möjliga sätt bli till ett effektivt verktyg som hjälper dig både i vardagens ärendehantering och för att bättre kunna planera och effektivisera din organisation.

Då vi vet att varje kunds behov är unika hjälper vi dig att konfigurera processer och arbetsflöden anpassat till just dina behov och önskemål. Kontakta oss så berättar vi mer.

Tydlig överblick och spårning av varje ärende

Vårt ärendehanteringssystem gör det möjligt att spåra varje händelse i realtid. Du kan direkt få fram status för ett ärende samt se vad som har hänt i ärendet tidigare. Detta är användbart både för dig som administrerar fastigheten, men även för kunder och medarbetare som kan vilja få en uppdatering. Uppdateringarna kan även integreras i våra lösningar för kundportaler så att det direkt går att få svar på hur det exempelvis går med en felanmälan.

Tack vare våra app-baserade lösningar blir ditt ärendehanteringssystem tillgängligt varhelst du eller din personal befinner er. Genom att kunna uppdatera systemet direkt på plats spar ni tid och har alltid tillgång till den senaste informationen i varje ärende. Detta är särskilt bra om det handlar om tidskritiska felanmälningar eller säkerhetskontroller för larm, ventilation, brandskydd och dylikt.

Uppföljning och rapporter i ärendehanteringssystemet

Givetvis är vårt ärendehanteringssystem utrustat med kraftfulla verktyg för rapportering och uppföljning. Genom att du kan se historiken för olika typer av ärenden är det möjligt att sammanställa viktiga data som hjälper dig att hitta delar av verksamheten som kan behöva förbättras eller effektiviseras.

Ditt ärendehanteringssystem blir på så sätt ett viktigt verktyg för att kunna förbättra och effektivisera din organisation och analysera om det finns behov av att sätta in eller omorganisera olika resurser.

Funktioner i vårt ärendehanteringssystem

Vårt system kommer utrustat med ett flertal standardfunktioner som exempelvis hantering av felanmälan, beställningar, underhållsplanering, ronderingar och besiktningar med mera.

Givetvis kan vi anpassa funktionerna och de behörigheter som behövs baserat på dina behov. Systemet är förstås fullt integrerat i våra övriga lösningar inom fastighetshantering så att du får allt i ett paket som hjälper dig att sköta, utveckla och underhålla dina fastigheter på bästa möjliga sätt.

Kontakta oss för mer information om vårt ärendehanteringssystem

Kontakta oss för att få mer information om vad som ingår i vårt ärendehanteringssystem och hur du på olika sätt kan anpassa det för att passa just din verksamhet.