Property och Real Estate

Property och Real Estate är ett yrke som omfattar flera discipliner och syftar till att säkerställa funktionaliteten i den byggda miljön. Detta genom att integrera människor, platser, processer och tekniker med varandra. Oavsett om du ska köpa, sälja, hyra eller renovera dina fastigheter, hjälper vår lösning dig att fatta välgrundade beslut baserade på aktuella grafiska nyckeltal som visar trender och realtidsdata. I vår lösning är alla funktioner fullt integrerade med varandra men går även att använda separat.

Här är några exempel på kunder som valt att jobba med vår lösning "Property och Real Estate":

Equinor Volvo Sandvik

Vill du veta mer?  Kontakta oss  >>